Policy gällande avbokning och återbetalning på arrangemang och större privata beställningar.

Förbetalning återbetalas med 100% på avbokning 48 timmar innan evenemang.

50% återbetalas  24 timmar innan evenemag.

Efter 24 timmar återbetalas inte beloppet. Det är fritt för gäster att upplåta sin plats till annan.